DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Květen
Zaštipujeme, mulčujeme, okopáváme, hnojíme, zavlažujeme...
 • tvarování jehličnanů (zaštipování nových přírůstků o polovinu)
 • hnojení okrasných rostlin a trávníku
 • odstraňujeme odkvětlá květenství keřů (šeříky, dřevité pivoňky, rododendrony, …)
 • seřízneme keře kvetoucí na jaře (již odkvetlé)
 • kontrola rostlin (ovocných i okrasných) na choroby a škůdce
 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • pravidelně zavlažujeme (okrasné i ovocné rostliny, trávník i trvalky)
 • trávník pravidelně sekáme, odstraňujeme dvouděložné plevele
 • pokračujeme ve výsadbě rostlin (jen z kontejnerů)
 • vysazujeme letničky na záhony i do nádob (když pominou mrazy)
 • na začátku měsíce vysazujeme cibuloviny kvetoucí v létě


Duben
Poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme...
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou
 • hnojíme okrasné i ovocné rostlin, trvalky a trávník
 • ke kyselomilným rostlinám (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, …) doplníme rašelinu
 • poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme trávník, zakládáme nové trávníky
 • řežeme okrasné dřeviny
 • vysazujeme a přesazujeme okrasné dřeviny
 • čistíme okrasná jezírka, vysazujeme vodní rostliny
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou


Březen
Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu...
 • pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku)
 • ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 • dokončování řezu révy vinné
 • řez nadzemní časti okrasných trav
 • čas pro zapnutí automatického závlahového systému
 • odstranění suchých částí trvalek
 • vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin
 • jarní řez růží
 • postupné odstranění zimní ochrany rostlin
 • popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu)
 • první jarní přihnojování rostlin
 • řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez)
 • koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny)
 • ovocné dřeviny postříkat přípravkem proti přezimujícím škůdcům
 • řežeme okrasné dřeviny kvetoucí v létě
 • vyhrabeme ze záhonů a z trávníku zbytky spadaného listí


Úvod » Aktuality - sekce » Aktuality » Seminář "Květnaté louky a šterkové trávníky"

Neustále se pro Vás vzděláváme a proto Vám přinášíme několik málo řádků z nedávno navštíveného semináře na téma „KVĚTNATÉ LOUKY A ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY". Zajímavá témata, o kterých by se dalo zajisté mluvit celý den.

Květnaté louky

Na začátek alespoň něco málo o tom, co je louka. Louka je druhově pestrý porost s velkým podílem dvouděložných bylin.

Květnatá louka

Květnaté louky můžeme použít na různá stanoviště a typ půdy. Do sucha, stínu i vlhka. Záleží ovšem na správném složení trav a bylin při jejich zakládání, způsobu využití a následné péči (včasné odplevelení, sečení ve vhodnou dobu,...).

Před založením je důležité si stanovit, k čemu nám daný prostor „louka" bude sloužit a jakou bude mít funkci. Bude to jen pastva pro oči nebo pastva pro zvířata, bude mít protierozní funkci nebo má sloužit jako potrava motýlům a ptactvu.

Pro založení květnaté louky není nutná velká plocha, stačí i malá nebo jen lem pozemku. Vždy Vaší zahradu rozzáří a dodá netradiční nádech.

Pokud se pro květnatou louku rozhodnete, nepočítejte ale vždy s tím, že hned první rok po výsevu budete mít na zahradě velkou škálu kvetoucích rostlin. Některým druhům rostlin to trvá přeci jenom trochu déle, než dorostou do požadované velikosti. Proto je důležité obrnit se trpělivostí, nakonec výsledek bude stát určitě za to.

Další, neméně zajímavé téma přednášky byl ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK...

Štěrkové trávníky

A co to tedy vlastně je štěrkový trávník a kde ho použít?

Štěrkový trávník, je zjednodušeně řečeno trávník složený ze štěrkové vrstvy vyplněné zeminou a zakořeněnými travami, po kterém se dá jezdit.
Využít se dá jako parkovací plochy, pochozí a pojezdové cesty nebo jako ozelenění kolejí ve městech.

Štěrkový trávník má mnoho ekologických, estetických a ekonomických výhod. Jako příklad můžeme zmínit: životní prostor pro zvířata a rostliny, zlepšení vodní propustnosti a mikroklimatu na daném místě, zachování půdních podmínek, pomáhá k ozelenění daného místa, levnější výstavbu a dostupnost materiálů,...

I zde je důležité si před založením položit ty správné otázky, jak daný trávník budeme využívat. Budeme po něm denně jezdit jen jednou nebo několikrát za den, budeme na něm auto parkovat a tudíž stát i několik hodin, nebo bude sloužit jen jako pochozí cesta? Dle těchto požadavků se pak štěrkový trávník správně založí.

Následná péče už je v podstatě jednoduchá, závlaha (pokud není přirozeně vody dostatek), hnojení (dusíkaté hnojivo pro správný růst) a sečení (1-6 za rok, dle způsobu využití trávníku).

No, nezní to hezky a jednoduše. Proto věřím, že až se budete rozhodovat z čeho si necháte udělat třeba zrovna stání pro Vaše auto, štěrkový trávník bude Vaše volba.

Eva Bílková, DiS.
odborný zahradnický servis
Jirmus zahradnické služby s.r.o.

 

Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

  szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
  hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
    sekce biobazeny 125x100 02    
 

Zahrady a realizace zahrad na klíč

Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

 

Ale realizace na klíč skrývá
velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
  podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy
 • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
 • rozprostření ornice a substrátu
 • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
 

Jezírka - koupací a okrasná jezírka

Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

 

Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

 

Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

 

Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

 

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku