DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Květen
Zaštipujeme, mulčujeme, okopáváme, hnojíme, zavlažujeme...
 • tvarování jehličnanů (zaštipování nových přírůstků o polovinu)
 • hnojení okrasných rostlin a trávníku
 • odstraňujeme odkvětlá květenství keřů (šeříky, dřevité pivoňky, rododendrony, …)
 • seřízneme keře kvetoucí na jaře (již odkvetlé)
 • kontrola rostlin (ovocných i okrasných) na choroby a škůdce
 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • pravidelně zavlažujeme (okrasné i ovocné rostliny, trávník i trvalky)
 • trávník pravidelně sekáme, odstraňujeme dvouděložné plevele
 • pokračujeme ve výsadbě rostlin (jen z kontejnerů)
 • vysazujeme letničky na záhony i do nádob (když pominou mrazy)
 • na začátku měsíce vysazujeme cibuloviny kvetoucí v létě


Duben
Poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme...
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou
 • hnojíme okrasné i ovocné rostlin, trvalky a trávník
 • ke kyselomilným rostlinám (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, …) doplníme rašelinu
 • poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme trávník, zakládáme nové trávníky
 • řežeme okrasné dřeviny
 • vysazujeme a přesazujeme okrasné dřeviny
 • čistíme okrasná jezírka, vysazujeme vodní rostliny
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou


Březen
Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu...
 • pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku)
 • ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 • dokončování řezu révy vinné
 • řez nadzemní časti okrasných trav
 • čas pro zapnutí automatického závlahového systému
 • odstranění suchých částí trvalek
 • vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin
 • jarní řez růží
 • postupné odstranění zimní ochrany rostlin
 • popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu)
 • první jarní přihnojování rostlin
 • řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez)
 • koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny)
 • ovocné dřeviny postříkat přípravkem proti přezimujícím škůdcům
 • řežeme okrasné dřeviny kvetoucí v létě
 • vyhrabeme ze záhonů a z trávníku zbytky spadaného listí


Úvod » Aktuality

pozvanka_arbo2011_nahled200Zúčastnili jsme se této konference, která v prvním dni nabídla spoustu zajímavých přednášek. Nejvíce nás zaujala přednáška „Potřeba vzdělání v arboristice pro výkon státní správy"přednášejícího Bc.Vladimíra Másílka, který se zamýšlel nad tím, co by měl znát úředník státní správy či samosprávy, jež má odpovědnost při rozhodování o zásazích v oblasti péče o stromy.
Neméně zajímavá byla přednáška Ingrid Kochové, Dis., o přírodě blízkých metodách ošetřování starých stromů, ve které probrala nejen hlavní specifika ošetřování těchto veteránů, ale upozornila i na zásadní technologické chyby v péči o staré stromy a zmínila hlavní příčiny ohrožení starých stromů.
„Deset zásad správné výsadby stromů" přednášejícího Ladislava Kejhy může vypadat jako nošení dříví do lesa, ale debaty a připomínky posluchačů ukázaly, že i k tomuto základnímu tématu je co říci, stejně jako k „Výsadbě vzrostlých stromů" Aleše Kurze.

Druhý den pokračoval workshop s lektorem Markem Bridgem (Treemagineers), vítězem evropských stromolezeckých závodů, specialistou na lezecké techniky a vývoj stromolezeckého vybavení. Po hodinové prezentaci o dějinách stromolezeckého oboru, ve které bylo množství unikátních historických fotografií „jak se to dělalo dříve", jsme přešli do tělocvičny vybavené pro tuto činnost a do pozdních odpoledních hodin následovaly praktické ukázky technik bezpečného výstupu na strom, záchrany zraněného z koruny stromu, vyhodnocování rizika a bezpečné postupy. Závěrem lze jen dodat, že studentská arboristická konference, jež měla za cíl zprostředkovat výměnu odborných informací mezi arboristickou praxí a studenty, splnila svůj účel.

 
 

Již podruhé jsme se zúčastnili odborného semináře s hlavním tématem zahradní jezírka a biobazény pořádaným naším obchodním partnerem s mezinárodní účastí společností INET spol. s r.o. 

Seminář byl věnován zejména koupacím jezírkům a jejich problematice při zakládání i údržbě. Seminář vedl jednatel společnosti Ing. Josef Bečka a vnesl do něho mnoho zkušeností ze zahraničí, hlavně z Rakouska, Německa, Lucemburska a Nizozemska, kde mají koupací jezírka již dlouhou historii. Velice nás zaujaly postřehy pana inženýra a jeho praktické zkušenosti s úpravou vody, likvidací řas a prevencí jejich výskytu. Mimo této problematiky byl seminář věnován také představení celé škály nových produktů od krmení pro KOI až po filtry, čerpadla, UV-C zářiče a mnoho dalšího.
V odpoledních hodinách pracovníci společnosti INET zakončili seminář tombolou s hodnotnými cenami ze sortimentu nabízených produktů.

 

V zimních měsících se připravujeme na další hektickou sezonu. Opravujeme stroje a nářadí, vylepšujeme organizační strukturu firmy. K zimní činnosti patří již pravidelně účast na odborných školeních a kurzech.

Na školeních společnosti IRIMON, spol. s r.o. (náš partner v oblasti závlahových systémů a výhradní zastoupení společnosti Hunter industries inc.), jsme již stálými návštěvníky. Noví zaměstnanci se zúčastňují montážních školení a seznamují se ze základy instalace AZS (Automatické Závlahové Systémy). Zkušenější se seznamují s novinkami firmy Hunter a zdokonalují své znalosti při projekčních školeních. Závěrem si napíšeme zkušební test a potvrdíme tak firmě Irimon svou pozici partnerské instalační firmy.

Dalším školením, kterým jsme si prohloubily a zopakovaly své znalosti a dovednosti, bylo školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Prostě vejškovky. Pod vedením zkušeného instruktora horolezecké techniky, aktivního horolezce Radka Vopata jsme prošli legislativu související s prací ve výškách, zopakovali si základy první pomoci, vyproštovací postupy při mimořádných událostech a záchranu zraněného. Instruktor R. Vopat probral používané prostředky a související evropské normy, zopakoval základní techniky a technologie provádění prací ve vyškách. V Děčíně na lezecké stěně jsme si při praktické části vyzkoušeli aplikaci všech bodů lanové techniky v praxi včetně vyproštovacích postupů a záchrany zraněného. Konzultovali jsme s R.Vopatem techniky záchrany zraněného předváděné stromolezcem Markem Bridgem na workshopu v Mělníce, a některé z nich si vyzkoušeli na místě. Závěrem několikadenního školení proběhlo písemné ověření znalostí a vydání certifikátu: "Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách".

 

Jako členská společnost Svazu zakládání a údržby zeleně v České republice se účastníme čtyřletého vzdělávacího programu pro zaměstnance zahradnických společností, jehož cílem je specializované profesní vzdělávání, zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Tento program je součástí Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanosti financovaného Evropským sociálním fondem v České republice. Vzdělávací programy jsou rozděleny na dlouhodobé (trvající 10-30 dnů), které se zaměřují na teorii, praxi a exkurze a krátkodobé (trvající 3-5 dnů) zaměřené na dílny.

V rámci dlouhodobých programů se zaměstnanci naší společnosti účastní školení:

 • Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň
 • Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby
 • Stavbyvedoucí v zahradní a krajinářské tvorbě
 • Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek
 • Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby

krátkodobých školení se účastníme následujících školení:

 • Střešní zahrady
 • Dlažby z přírodního kamene
 • Schodiště a zídky z přírodního materiálu
 • Dlažby, schodiště a zídky z betonových prefabrikátů
 • Stavíme se dřevem.

Od celého programu si slibujeme zejména zlepšení kvalifikace a odborné způsobilosti našich zaměstnanců, získání nových praktických dovedností a zkušeností a inovaci technologických postupů.

 

Tým naší společnosti se tradičně, tak jako v letech předchozích zúčastnil cyklistického závodu Giro De Zavadilka.

 

Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

  szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
  hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
    sekce biobazeny 125x100 02    
 

Zahrady a realizace zahrad na klíč

Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

 

Ale realizace na klíč skrývá
velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


 • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
 • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
  podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
 • velmi často alespoň částečná výměna půdy
 • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
 • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
 • rozprostření ornice a substrátu
 • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
 

Jezírka - koupací a okrasná jezírka

Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

 

Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

 

Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

 

Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

 

 • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
 • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
 • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
 • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
 • rychlá návratnost investičních nákladů
 • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
 • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
 • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
 • velice snadná obsluha závlahy
 • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
 • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
 • vyšší zhodnocení pozemku