DCEŘINNÉ PROJEKTY

logo pz vert 146x180 stin 01Realizační tým
pro Prahu a Střední čechy


www.prazskyzahradnik.cz


zahrady - jezírka
závlahové systémy
 

... čím žijí ZAHRADY

Květen
Zaštipujeme, mulčujeme, okopáváme, hnojíme, zavlažujeme...
 • tvarování jehličnanů (zaštipování nových přírůstků o polovinu)
 • hnojení okrasných rostlin a trávníku
 • odstraňujeme odkvětlá květenství keřů (šeříky, dřevité pivoňky, rododendrony, …)
 • seřízneme keře kvetoucí na jaře (již odkvetlé)
 • kontrola rostlin (ovocných i okrasných) na choroby a škůdce
 • postřik proti chorobám a škůdcům
 • pravidelně zavlažujeme (okrasné i ovocné rostliny, trávník i trvalky)
 • trávník pravidelně sekáme, odstraňujeme dvouděložné plevele
 • pokračujeme ve výsadbě rostlin (jen z kontejnerů)
 • vysazujeme letničky na záhony i do nádob (když pominou mrazy)
 • na začátku měsíce vysazujeme cibuloviny kvetoucí v létě


Duben
Poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme...
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou
 • hnojíme okrasné i ovocné rostlin, trvalky a trávník
 • ke kyselomilným rostlinám (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, …) doplníme rašelinu
 • poprvé sekáme trávník, vertikutujeme, doséváme trávník, zakládáme nové trávníky
 • řežeme okrasné dřeviny
 • vysazujeme a přesazujeme okrasné dřeviny
 • čistíme okrasná jezírka, vysazujeme vodní rostliny
 • ošetřujeme trávník při napadení plísní sněžnou


Březen
Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu...
 • pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku)
 • ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 • dokončování řezu révy vinné
 • řez nadzemní časti okrasných trav
 • čas pro zapnutí automatického závlahového systému
 • odstranění suchých částí trvalek
 • vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin
 • jarní řez růží
 • postupné odstranění zimní ochrany rostlin
 • popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu)
 • první jarní přihnojování rostlin
 • řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez)
 • koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny)
 • ovocné dřeviny postříkat přípravkem proti přezimujícím škůdcům
 • řežeme okrasné dřeviny kvetoucí v létě
 • vyhrabeme ze záhonů a z trávníku zbytky spadaného listí


Úvod » Trávníky

Trávníky jsou nejrozšířenějším prvkem sadovnických úprav (cca 50-65 % všech ploch). Na kvalitním založení trávníku, ať již výsevem nebo pokládkou travních koberců, závisí ve značné míře kvalita trávníku po celou dobu jeho existence včetně nákladů na jeho udržování.

Správně založený a udržovaný trávník má příznivý vliv na mikroklima daného místa, z botanického hlediska tvoří nejnižší vegetační patro zahradních či parkových úprav.

Způsoby založení travnatých ploch:

 • výsevem osiva
 • pokládáním travních koberců (drnováním)
 • hydroosevem
 • pokládáním textilních rohoží se všitým osivem trav

  Ošetřování trávníků:

  Základní údržba

  • Pravidelné sečení a úklid travní hmoty. Cílem těchto úkonů je udržení travního porostu v požadované výšce a podpora odnožování trav. Odstraněním posečené travní hmoty bráníme tvorbě plsti a úhynu jemných travních komponentů. Pravidelnost sečí je závisí na typu trávníku a průběhu vegetace.
  • Hnojení organickými a anorganickými hnojivy. Travnaté plochy jsou vysokým konzumentem živin z důvodů dynamického růstu biomasy několikrát v průběhu jednoho vegetačního období. Hnojení má zásadní vliv na regeneraci trav po seči, rozvoj a aktivitu kořenového systému a zvyšuje rezistenci proti chorobám travních porostů. Nadbytek či nedostatek živin se projevuje poškozením travních ploch dočasně nebo trvale.
  • Závlaha trávníků.Vysoké nároky trávníků na vodu vyplývají z celé řady faktorů jako je vysoká evapotranspirace - odpařování vody či teplota vzduchu. Závlaha travnatých ploch je důležitá i po každé seči nebo po každé aplikaci hnojiv. Nejideálnější formou závlahy je jemný postřik. Množství vody je rozdílné také pro trávníky do jednoho měsíce od výsevu a pro trávníky starší.
  • Likvidace plevelů a ochrana proti chorobám. Plevele se v trávnících vyskytují z půdní zásoby, substrátu,větrem,vodou, mechanizací i člověkem. Jednou z příčin výskytu plevelů na naších trávnících mohou být i neposekané nebo špatně posekané krajinné trávníky, z nichž se šíří semena plevelných druhů. Likvidace jedno- a dvouděložných plevelů v trávnících by měla být kombinací aplikace herbicidních přípravků, mechanických zásahů (např.aerifikace), přizpůsobení výšky seče travního porostu, aby nedošlo k tvorbě semen a vysemenění plevelů, hnojením podle výsledků půdních rozborů. Výskyt chorob je nejčastěji způsoben změnami teplot v zimních měsících v závislosti na sněhové pokrývce, nadměrným či nedostatečným hnojením a zavlažováním, přenosem z okolních ploch, použitím nevhodných odrůd trav pro danou lokalitu.Ochrana proti chorobám může být preventivní, kdy již správným založením trávníku na správném profilu, substrátu atp., minimalizujeme možné výskyty chorob stejně jako správně prováděné ošetřování trávníku. Pokud se některá choroba vyskytne jako např.plíseň sněžná po zimě,ako např.plíseň sněžná, je dobré rozpoznat ji v začátku a souborem opatření (postřik, vertikutace, úprava závlahy...) zlikvidovat.
  • Válení. Přiměřeně zhutňujeme překypřený povrch půdy zejména u nově založených trávníků, přitiskneme po seči povytažené rostliny a srovnáme drobné nerovnosti. Zásah je nutné dobře uvážit.
  • Hrabání listí. Zásah nezbytný hlavně na podzim a na jaře. Pod listy se drží vlhkost a tyto místa jsou napadána chorobami.
  • Zarovnání okrajů trávníku. Provádíme tam, kde není trávník od dlaždění či parkové cesty oddělen např. obrubníkem, v sousedství trávníku a záhonu. Zabraňujeme prorůstání travníku mimo určený prostor. Na malých zahradách provádíme ručním nářadím, u velkých ploch používáme mechanické hranovačky.

   Speciální údržba

   • Vertikutace. Provádíme speciálními samochodnými stroji, menší plochy ručně, speciálními hráběmi s plochými srpovitými zuby, které odstraní nadzemní i podzemní části trav do hloubky až 5mm.Tímto prořezem odstraňujeme stařinu a odumírající travní hmotu, zabraňujeme plstnatění travního drnu.Tento úkon můžeme v pravidelných 4-8 týdenních intervalech opakovat. Je-li to třeba, můžeme tento prořez spojit s dosevem, pohnojením, pískováním.Zároveň tímto zásahem poškozujeme plevele tvořící listovou růžici, které nemohou být při běžném sekání zasaženy.
   • Vertikutace hloubková. Smyslem této činnosti je podpoření regenerace kořenové části trav, provzdušnění profilu, odnožování trav. Provádíme do hloubky až 20cm. Podle potřeby 2-3x za vegetaci. Můžeme opět spojit s pískování, hnojením.
   • Aerifikace. Provádíme na velmi zhutněném travním povrchu. Pro lepší příjem živin a vody kořenovým systémem trav. zlepšení půdní drenáže, dílčí výměně substrátu. Používáme válce s dutými hroty, které vyrazí půdní substrát do určité hloubky a vynesou jej na povrch. Následuje pískování a urovnání povrchu válci, případně aplikace fungicidů.
   • Smykování. Pomocí článkované zatahovací sítě rovnoměrně rozprostřeme zlepšující materiály po povrchu. Povrch tím urovnáme, zaplníme prohlubně, rozdrtíme částečky zeminy zbylé po aerifikaci.
   • pískování. Provádíme po aerifikaci či hloubkové vertikutaci. Zlepšíme regeneraci kořen. systému trav, vzdušný a drenážní půdní režim,podpo říme odnožování. Důležitá je vrstva písku, jeho kvalita a frakce.
    

   Spolupracujeme s těmito partnery a partnerskými organizacemi:

     szuz_logo_157x45 szkt_logo_128x53 elca_logo_218x45  
     hunter_logo_105x24 irimon_logo_165x40 nelson_logo_120x25  
       sekce biobazeny 125x100 02    
    

   Zahrady a realizace zahrad na klíč

   Pod pojmem realizace zahrady na klíč si většina zákazníků představí poslední hodiny práce zahradnické firmy. Do vysazení stromů, keřů, trvalek. Do položení posledních metrů travního koberce, zálivky a konec.

    

   Ale realizace na klíč skrývá
   velké množství přípravné práce, která ve finále není vůbec vidět.


   • likvidace odpadu po stavbě (zbytky betonu v místech, kde stála míchačka a kde byl složen stavební materiál)
   • rozrušení a nakypření zhutněné půdy po stavebních strojích a staveb. materiálu
    podle výsadeb a zhutnění do hloubky 0,2-1m.
   • velmi často alespoň částečná výměna půdy
   • terénní úpravy od hrubých po jemnou modelaci terénu
   • odrenování pozemku či jeho části při vysoké hladině spodní vody
   • rozprostření ornice a substrátu
   • odplevelení pozemku před započetím zahradnických prací od vytrvalých plevelů
    

   Jezírka - koupací a okrasná jezírka

   Jezírka a vodní prvky byly vždy nedílnou součástí historických zahrad a parků.


   Vodní plochy a prvky mají v zahradní architektuře dlouhou tradici. Jejich využití by mělo vždy korespondovat s celkovou koncepcí zahrady.

    

   Na soukromých zahradách se dnes nejčastěji setkáváme s okrasnými jezírky zaměřenými na pěstování vodních rostlin nebo k chovu okrasných ryb.

    

   Velké oblibě se v posledních letech těší přírodní plavecká jezírka a jezírka koupací. Hlavní předností těchto jezírek je vytvoření možnosti plavání a koupání ve vlastní zahradě, získání výhod zahradního rybníčku, možnosti posezení v blízkosti jezírka, celoroční atraktivita, nechemická úprava vody v níž se koupeme, vytvoření tvaru či vzhledu jezírka podle vlastních představ ve spolupráci s projektantem.

    

   Zavlažování zahrad - zavlažovací systémy

   Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes velmi rozšířené a naprosto běžné i v České republice. Mezi jejich základní přednosti patří:

    

   • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
   • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
   • šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
   • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
   • rychlá návratnost investičních nákladů
   • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
   • ochrana závlahového (zavlažovacího) systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)
   • nižší poškození trávníků (žádné hadice se nepovalují po zahradě)
   • velice snadná obsluha závlahy
   • možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
   • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
   • vyšší zhodnocení pozemku